Dňa 26.4.2010 uplynulo už 131 rokov od úmrtia Dr. Andreja Radlinského, kútskeho farára, národného buditeľa, spisovateľa, zakladateľa MS a Spolku sv. Vojtecha, ktorý v našej obci pôsobil 18 rokov (1861-1879), zomrel v Kútoch 26. apríla 1879, je u nás pochovaný a jeho súsošie spolu s kostolom tvoria dominantu našej obce.

Podujatie začalo slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Jozefa v Kútoch, ktorý slúžil Vdp. Andrej Krupa spoločne s Vdp. Alojzom Jakubcom. Po sv. omši bola pietná spomienka pri hrobe Andreja Radlinského v ohrade kostola. Po položení venca spevokol Scholla cantorum zaspieval niekoľko piesní venovaných Dr. Anrejovi Radlinskému.

Eva Vitkova

Pridaj komentár

.

INAT Rezanie laserom