Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Krajskou radou Slovenskej asociácie športu na školách v spolupráci s o.z. Kalokagatia na Slovensku v Trnave a ďalšími telovýchovnými subjektami a školami organizuje 29. – 30. apríla 2010 v Trnave IV. ŽUPNÚ olympiádu stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja.

Účastníci:
Víťazné družstvá z okresných kôl školských športových súťaží v zmysle Kalendára SAŠŠ (vo futbale, volejbale, hádzanej, (všetko chlapci a dievčatá), silový päťboj (chlapcov) a jednotlivci (atletika), prípadne ďalší nominovaní jednotlivci a účastníci, ktorí získali zelenú kartu podľa ustanovenia KR SAŠŠ. Títo sa však nemôžu pri prípadnom víťazstve zúčastniť M SR.

V rámci IV. Župnej olympiády stredoškolákov sa predstavia ukážkové športy karate a cyklistika (individuálny hrací systém).

Vekové kategórie:
Žiaci a žiačky stredných škôl škôl nar. 1.1. 1990 a mladší

Prezentácia:
Uskutoční sa dňa 29. apríla 2010 v Mestskej športovej hale Trnava (Rybníkova ul.- bočný vchod) od 7.00 – 9.00 h – pre hádzanú D, volejbal D+CH, futbal Ch, silový patboj,
30. apríla 2010 na športoviskách – atletika, futbal D, hádzaná CH a karate

Ceny:
Diplomy, medaily, poháre a vecné ceny.

Titul:
Víťazné družstvá a jednotlivci získajú titul „Víťaz IV. Župnej olympiády stredoškolákov Trnavského kraja“, v atletike, futbale, volejbale, hádzanej aj titul „Školský majster Trnavského kraja“

Postup:
V atletike, futbale, volejbale a hádzanej víťazi IV. Župnej olympiády stredoškolákov Trnavského kraja postupujú na Školské M SR.

PREDBEŽNÝ PROGRAM
IV. Župnej olympiády stredoškolákov 29.- 30. apríl 2010, Trnava

24. apríl 2010
súťaž v cyklistike – Suchá nad Parnou a okolie

29. apríl 2010
7.00 – 9.00 h prezentácia v MŠH, Rybníkova ul (bočný vchod)
10.00 – 16.00h súťaže (vo futbale CH, volejbale CH+D , hádzanej D, silovom päťboji
17.00 h slávnostné otvorenie
19.00 h ubytovanie a večera pre ubytovaných

30. apríla 2010
8.00 – 9.00 h prezentácia na športoviskách futbal D, hádzaná CH a atletika (od 8.30 – 10.00 h)
9.00 – 14.00 h dokončenie súťaží (vo futbale CH+D, volejbale, hádzanej)
od 10.00 súťaž v atletike
od 13.00 h súťaž v karate (prezentácia od 12.00 h na športovisku)

Špeciálne technické ustanovenia k jednotlivým športom

FUTBAL
Termín:
Chlapci – 29.-30. apríla 2010 o 10.00 h (prezentácia od 8.00 – 9.30h)
Dievčatá – 30. apríla 2010 o 10.00 h (prezentácia od 8.00 – 9.30h)

Miesto: Futbalové ihriská (trávnaté)
Trebatice a Borovce – chlapci
Trebatice – dievčatá
Štartujú: Víťazné družstvá (15-členné ) z okresných kôl
Hrací čas 2 x 20 min. s 5 min. prestávkou medzi polčasmi.

VOLEJBAL
Termín: 29.-30. apríla 2010 o 10.00 h ( prezentácia od 7.00 – 9.00h v MŠH)
Miesto:
Dievčatá – A sk. SPŠ dopravná, Trnava ul. Študenská
B sk. ŠG J. Herdu , Trnava ul. Komenského
Chlapci – SOŠE Trnava, ul. Sibírska 1
Štartujú: Víťazné družstvá (10-členné) z okresných kôl

HÁDZANÁ
Termín: 29.-30. apríla 2010 o 10.00 h ( prezentácia od 7.00 – 8.30h v MŠH)
Miesto: Chlapci: Mestská športová hala, Trnava ul. Rybníková – 30.4.
Dievčatá: Športová hala Hrnčiarovce – 29.4.
Štartujú: Víťazné družstvá (12-členné) z okresných kôl

ATLETIKA
Termín: 30. apríla 2010 o 10.45 h
Prezentácia: od 8. 30 – 10.00 h. v zasadačke MAŠ
Miesto:
Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho
Trnava, ul. Hajdóczyho
Štartujú: Víťazní jednotlivci z každej disciplíny z okresných kôl a nominovaní jednotlivci z okresov /max.5 za okres v 1disc./ a pozvaní pretekári zo zahraničia
Disciplíny:
chlapci: 100m,200m,400m,800m,1500m,3000m,110m prek.,300m prek., výška, diaľka, trojskok, žrď, guľa/5kg/,disk/1,5kg/, oštep/700g/, kladivo/5kg/, chôdza, 4x100m dievčatá: 100m, 200m, 400m,800m,1500m,100m prek.,300m prek.,výška, trojskok, diaľka, kladivo (3 kg), guľa/3kg/, disk/1kg/, oštep/600g/, chôdza, 4x100m, netradičná švédska štafeta /400ch, 300d, 200ch, 100d/

Časový program:
10.45 chodza CH+D
11.00 110m prekCH žrď CH+D guľa D disk CH
11.15 100m prek.D diaľka CH
11.25 3000m CH výška D
11.40 100m CH disk D guľa CH
11.50 100m D
12.10 1500m CH
12.20 1500m D diaľka D
12.30 400m CH výška CH oštep D kladivo CH+D
12.40 400m D
13.00 200m CH
13.15 200m D trojskok CH+D oštep CH
13.30 300m prek.CH
13.40 300m prek.D
13.50 800m CH
14.00 800m D
14.15 4x100m CH
14.25 4x100m D
14.45 400-300-200-100

SILOVÝ päťboj
Termín: 29. apríla 2010, 10.00 h
Miesto: Telocvičňa Gymnázium Hollého, Trnava (sídlisko Na Hlinách)
Družstvo tvorí: 4 pretekári + 1 vedúci
Program súťaže:
7.00– 9.00 – prezentácia v MŠH
9.00 – 9.45 – váženie súťažiacich + 2balíčky
10.00 – slávnostné otvorenie súťaže
10.10 – štart prvej disciplíny (zhyb na hrazde bez pridanej záťaže)
10.30 – štart druhej disciplíny (tlak v ľahu na lavičke s činkou, ktorá má hmotnosť 60% TH)
11.00 – štart tretej disciplíny (bicepsový zhyb s SZ činkou, ktorá má hmotnosť 40% TH)
11.30 – 12.45 – obed
13.00 – štart štvrtej disciplíny (kľuky na bradlách bez pridanej záťaže)
13.30 – štart piatej disciplíny (drep s činkou na pleciach, ktorá má hmotnosť 80% TH)
16.15 – 17.00 – slávnostné dekorovanie víťazov a odovzdávanie ocenení súťažiacim

KARATE
Veľkonočného turnaja karate v kumite mládeže do 18 rokov v rámci IV. Župnej olympiády
Termín: 30.4.2010
Miesto: Trnava, Mestská športová hala

CYKLISTIKA
SLOVENSKÝ POHÁR 1. kolo pre kategórie mládeže, mužov a masters

„olympijská idea preniká ako slnečný lúč cez hmlu vekov a prekračuje svah dvadsiateho storočia ako obraz žiarivej nádeje
… hovorím o hnutí zrodenom večnou túžbou človeka po mieri a bratstve. Mier sa stal akýmsi náboženstvom, pri jeho oltári sa zhromažďujú čoraz väčšie masy veriacich…”
Pierre de Coubertin

Ivan Krajčovič

Pridaj komentár

.

Trnavské rádio Tak akorát 2024