Nedávno dokončený projekt 4Cykloregio spojil prostredníctvom cyklistických chodníkov Záhorie s Českou republikou. V rámci tohoto projektu, ktorý bol financovaný z prostriedkov Európskej únie, bolo dobudovaných a označených 18 cyklotrás v katastri mesta Skalica.

Pribudla aj infraštruktúra
O dostatok informácií a zlepšenie orientácie sa postarajú informačné tabule a veľkoplošné mapy. Odpočívadlá s príslušenstvom zase poslúžia ako oddychové stanoviská pre cyklistov, ale ja peších pozdĺž chodníka.

Cyklotrasa – projekt cezhraničnej spolupráce
Vybudované boli aj dva náučné chodníky v lokalitách Zlatnícka dolina a Vinohrady. Domáci, ale aj cezpoľní cyklisti tak majú zabezpečený pohodlný presun do hlavných lokalít cestovného ruchu v Skalici ako sú Baťov kanál, Zlatnícka dolina, Perúnska lúka a mnohé ďalšie. Hlavným lákadlom pre nadšených cyklostov je fakt, že cyklotrasa spája Záhorie s Moravou. Na projekte 4Cykloregio totiž spolupracuje aj ďalších päť partnerov zo Slovenskej a Českej republiky – združenie Obce pro Baťův kanál, Mikroregion Strážnicko, Združenie obcí subregión Pod Bradlom, Mikroregión Partnerstvo pre Horné Záhorie a mesto Gbely.

Mesto Skalica má zabezpečiť päťpercentnú spoluúčasť na financovaní, čo zodpovedá čiastke 14 839 eur. Finálnou časťou projektu bola výroba cykloturistickej mapy spoločnej pre všetkých partnerov projektu.

LepsieSkalicko.sk

Pridaj komentár

.

BM: Ustekana sobota