Úlohou vládcu v starom Ríme bolo zabezpečiť ľuďom chlieb, teda prácu, ktorou by uživili svoje rodiny a hry, aby vládca zamestnal ľud zábavou a ten sa nebúril. Múdrejší vládcovia vedia, prečo sú tie dve slová uvádzané v tomto poradí. Najprv je treba zabezpečiť prácu, teda základné životné potreby a až potom sa ľudia venujú aj zábave. S prázdnym žalúdkom sa nikomu zabávať príliš nechce.

V skalickom okrese sa súčasná hospodárska kríza prejavila obrovským nárastom nezamestnanosti. Pred krízou v auguste 2008 bola miera nezamestnanosti v okrese Skalica 3,63 %, v súčasnosti miera nezamestnanosti v skalickom okrese narástla na takmer trojnásobnú hodnotu 10,62% (marec 2010, zdroj: www.upsvar.sk). Takýto obrovský nárast vo výške takmer 300% zasiahol do každodenného života veľkej časti rodín v našom okrese ale aj firiem, živnostníkov a obchodníkov.
Podľa vysokej miery nezamestnanosti sa o chlieb a prácu pre ľudí predstavitelia našich miest a obcí veľmi nestarali. V skalickom okrese sú tri mestá, v ktorých sídlia najväčší zamestnávatelia. V čase krízy je však zameranie na jedného kľúčového zamestnávateľa v meste zväčša príčinou problémov. Skalická INA bola prinútená krízou v automobilovom priemysle obmedziť výrobu a prepustiť stovky zamestnancov. V holíčskom Eissmanne je zameranie na automobilový priemysel rovnako rizikové. Nafta Gbely sa pomaly ale isto zo skalického regiónu sťahuje do bratislavského kraja.

Riešenie situácie je v podpore podnikateľského prostredia a rozvoja výroby moderných technológií, v znižovaní daní, v budovaní priemyselných parkov. Dôležité je tiež prilákať investorov, ktorí vytvárajú nové pracovné príležitosti. Spoliehať na pomoc štátu je v tejto situácii nezodpovedné. Vytváranie pracovných príležitostí je úlohou samospráv. Príkladné hospodárenie v Skalici sme videli v deväťdesiatych rokoch. Vtedajšie vedenie mesta v tom čase veľmi prezieravo podporilo vznik priemyselnej zóny a následný rozvoj firmy INA Skalica.
Prioritami našich vládcov sa v tejto dobe stali hry – zámocké, pivné, trdelníkové, jarmočné, motocyklové. No pozabudli na to dôležitejšie – zabezpečiť ľuďom nielen hry, ale najmä chlieb.

PhDr. Roman Zahradník pre LepsieSkalicko.sk

Pridaj komentár

.
Toto je čítané

Futbal: Pre hráčov MFK Skalica začne letná príprava 10. júna

V najvyššej futbalovej súťaži prebieha letná prestávka, aj keď Michalovce ešte bojujú…

20 rokov