Dňa 11. 5. 2010 bola uvedená do prevádzky kotolňa na biomasu v meste Senica. Je to v poradí už 27. projekt veľkej biomasovej kotolne, ktorý financuje Dexia banka Slovensko. Vďaka zmene palivovej základne a grantu z eurofondov sa cena tepla pre celú Senicu zníži už v tomto roku cca o 1 – 2,- EUR/GJ oproti cene tepla vyrobeného zo zemného plynu.

V budúcom roku bude predstavovať úspora na 1 byt cca 100 EUR. Dlhoročné skúsenosti banky v tomto sektore prispeli ku realizácii viacerých projektov, ktoré využívajú biomasu ako štandardné palivo. Investície, ktoré sa pripravovali v spolupráci s Dexia bankou Slovensko prispeli k zníženiu emisií oxidu uhličitého v objeme viac ako 84 000 t ročne.

V rámci rekonštrukcie kotolne boli pôvodné plynové kotle nahradené novými kotlami na drevnú štiepku s celkovým inštalovaným výkonom 8 MW. Investorom projektu je dlhoročný prevádzkovateľ tepelného hospodárstva v meste, spoločnosť Službyt Senica.

Projekt výrazne prispieva k stabilizácii ceny tepla pre viac ako 5 200 domácností v Senici. Významne tiež znižuje závislosť regiónu na dodávkach zemného plynu, využíva lokálne energetické zdroje a má pozitívny vplyv na životné prostredie.

Dexia banka Slovensko poskytla okrem dlhodobého úveru aj krátkodobé úverové zdroje na zabezpečenie predfinancovania štrukturálnych fondov EÚ, ktoré boli na tento projekt poskytnuté.

„Ako dlhoročný partner samospráv, realizujeme financovanie rekonštrukcií tepelných hospodárstiev vo väčšine miest a obcí Slovenska. Dlhoročné skúsenosti banky v tomto sektore prispeli ku realizácii viacerých projektov, ktoré využívajú biomasu ako štandardné palivo“, povedal Vladimír Vacho, riaditeľ odboru projektového financovania a infraštruktúry Dexia banky. Objem investícií, ktoré sa pripravovali v spolupráci s Dexia bankou Slovensko, už presiahol 70 mil. EUR a prispel k zníženiu emisií oxidu uhličitého v objeme viac ako 84 000 t ročne.

Michal Fúrik

Pridaj komentár

.

Labková patrola