V obci Kopčany, okr. Skalica sa v rámci modernizácie vozidlového parku dobrovoľného hasičského zboru, v stredu 17. februára 2010 uskutočnil slávnostný akt zapožičania hasičského vozidla Iveco Daily, určené pre obec Kopčany a jeho obecný hasičský zbor, ktoré je v majetku MV SR – KR HaZZ v Trnave.Uvedené vozidlo, odovzdal podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister vnútra, JUDr. Róbert Kaliňák za účasti poslanca NR SR Ing. Antona Bobríka. Vozidlo pre obec Kopčany na dobu päť rokov prevzal jeho starosta, Ing. Dušan Dubecký a veliteľ OHZ Kopčany Martin Malík.

Slávnostného aktu za Hasičský a záchranný zbor boli prítomní pplk. Mgr. Vladimír Mrva, riaditeľ KR HaZZ v Trnave, plk. Ing. Ján Cvečka, riaditeľ OR HaZZ v Skalici Za dobrovoľnú požiarnu ochranu sa zúčastnili viceprezident DPO SR Vendelín Horváth a členovia Obecného hasičského zboru v Kopčanoch. Za miestnu samosprávu bola prítomná prednostka Obecného úradu v Kopčanoch Ing. Anna Kováriková.

Minister vnútra JUDr. Róbert Kaliňák informoval o tom, že vozidlá Iveco Daily so špeciálnou nadstavbou bude Ministerstvo vnútra SR postupne prideľovať obciam po celom Slovensku. Úlohou dobrovoľných požiarnych zborov bude pomocou týchto vozidiel urýchliť zásah do príchodu profesionálnych hasičov s ťažkou technikou.

Pridaj komentár

.

INAT Rezanie laserom