Často si ani neuvedomujeme, koľko času a starostlivosti by sme mali oplatiť starším generáciám za to, čo nám odovzdali a ako nás viedli. Melánia Dujsíková vyštudovala sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a momentálne pracuje ako riaditeľka Mestského centra sociálnych služieb Malacky.

K starostlivosti o starých ľudí inklinovala už počas štúdií na vysokej škole: ,,Ešte ako dieťa som veľmi rada počúvala starenky, ako majú na každú životnú situáciu porekadlo, alebo príslovie a ako reagujú vždy so sedliackou múdrosťou.“ Pod jej vedením sa snaží vybudovať pre seniorov a ťažko postihnutých ľudí miesto, kde sa budú cítiť dobre a kde budú dostávať dôstojný a ľudský prístup. Sama pritom vie, že to je to, čo by sme im my, mladšie generácie, mali vrátiť…

Robim_co_ma_bavi-Melania-Dujsikova-3

 

Študovala si na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, odbor sociálna práca. Momentálne pracuješ v oblasti sociálnych služieb, čiže pokračuješ v tom, čo si aj študovala. Je niečo, na čo ťa škola v tejto oblasti nepripravila, alebo čo si sa naučila až v praxi?
Od môjho štúdia sa v sociálnej oblasti veľa zmenilo, ale nemôžem povedať, že by ma škola konkrétne na niečo nepripravila. Veci sa menia a vyvíjajú. Ak chce byť v určitej oblasti človek naozaj prospešný, musí sa sám vzdelávať, musí byť neustále otvorený novým trendom a musí byť aktívny.

Nathaniel Knizkaren 2023

 

Už na UK v Bratislave, kde si študovala odbor sociálna práca si inklinovala k starostlivosti o starých ľudí a na túto tému si pracovala aj na svojej diplomovej práci. Kde sa v tebe zrodil záujem o túto problematiku?
Ešte ako dieťa som veľmi rada počúvala starenky, ako majú na každú životnú situáciu porekadlo, alebo príslovie a ako reagujú vždy so sedliackou múdrosťou. Možno to sa do mňa tak vrylo, že som mala potrebu byť nablízku staršej generácii a trocha vrátiť to, čo sa mi od nich dostalo.

Spomínaš si na jednu múdrosť, podľa ktorej sa stále riadiš?
Nedá sa povedať, že by som sa riadila, skôr si v určitých situáciách hovorím osvedčené veci ako „Aký pán, taký krám.“ „Aký človek, taká reč.“ Alebo naše záhorácke – „Jakú hopkau, takú potkau.“

Čo je pre teba prioritou pri starostlivosti o starých ľudí?
Ťažko povedať, kedy môžeme označiť človeka starým. V dnešnej dobe je staroba relatívny pojem. Do nášho centra sa dostávajú seniori, ktorí potrebujú pomoc, sú odkázaní na starostlivosť inej osoby, alebo si len potrebujú uľahčiť život. Prioritou je individuálny ľudský prístup. Nie je dôležité čo si myslíme, že potrebuje klient, dôležité je, čo si pýta. Častokrát by sme mu vedeli rýchlo zabezpečiť službu, ktorú vidíme ako najvhodnejšiu, ale ak sa necíti komfortne s touto službou, veľmi sme mu nepomohli. Preto je veľmi dôležité pozorne počúvať. Je nevyhnutné rešpektovať súkromie klienta, jeho zvyky a dôstojnosť pri starostlivosti.

Robim_co_ma_bavi-Melania-Dujsikova

Koľko klientov momentálne opatrujete?
V rámci troch opatrovateľských služieb – terénnou, ambulantnou a pobytovou formou opatrujeme 110 klientov.

MsCSS poskytuje rôzne sociálne služby. O aké služby predovšetkým ide?
Ide o služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. MsCSS je oprávnené poskytovať sociálne služby: útulok, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, domáca opatrovateľská služba, prepravná služba, požičiavanie pomôcok, jedáleň, práčovňa, stredisko osobnej hygieny.

Súčasťou MsCSS je aj denný stacionár, ktorý zabezpečuje opatrovateľskú starostlivosť 11 hodín v pracovných dňoch od 7:00 – 18:00. Je to tzv. škôlka pre seniorov, ktorá poskytuje pomoc pre aktívne rodiny. Denný stacionár funguje od roku 2014. Ako sa vám osvedčilo poskytovanie tohto druhu služieb?
Je to ambulantná forma služby, niečo medzi zariadením a domácou opatrovateľskou službou. Táto služba sa osvedčila predovšetkým pri klientoch, ktorí majú ekonomicky aktívnych rodinných príslušníkov, ktorí im nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť, ale naďalej sa chcú postarať o svojho blízkeho doma. Jednoducho ho ráno privezú a po práci zasa vyzdvihnú, alebo prepravu zabezpečíme my, vlastnou službou. Tiež je táto služba vhodná pre klientov, ktorí potrebujú sociálny kontakt. Táto služba funguje druhý rok, čo je pomerne krátky čas, napriek tomu už môžeme povedať, že si v Malackách našla svoje miesto.

Súčasťou denného stacionára je aj podpora seniorov pri zapájaní sa do spoločenského života a využitie voľného času. Do akých aktivít sa snažíte seniorov zapájať?
Seniorom sa snažíme predovšetkým poskytnúť možnosť výberu. Sledujeme rôzne aktivity v rámci Malaciek – výstavy, kultúrne predstavenia, besedy a podobne. Chodíme do kaviarne, do cukrárne, alebo na miesta, kam si klienti sami vyberú, aby tak získali kontakt so svojím mestom. Hráme kolky, loptové hry, spoločenské stolové hry, čítame, cvičíme v interiéri, ale aj v novom Fitparku pre seniorov, ktorý je súčasťou areálu MsCSS. Pri rôznych príležitostiach klienti vypekajú rôzne dobroty podľa vlastných receptov, robia ručné práce. Máme vytvorené družobné vzťahy s inými podobnými zariadeniami, v rámci ktorých organizujeme súťaže. Tých aktivít je veľmi veľa, pričom sa zameriavame predovšetkým na aktivizovanie a posilňovanie sebestačnosti klientov.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

MsCSS je aj infobodom Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti a poskytuje pomoc rodinám, ktoré sa starajú o člena s touto chorobou. Ako môžete pomôcť práve takýmto rodinám?
Každá rodina, ktorá sa stretla s týmto ochorením vie, aká je náročná starostlivosť o človeka s týmto neduhom. Je veľmi dôležité mať čo najviac informácií, preto sa snažíme sprostredkovať čo najviac užitočných rád, ako čo najlepšie porozumieť človeku s týmto ochorením, ako sa oňho starať v domácom prostredí, ako udržiavať kognitívne schopnosti, aké sociálne služby sú dostupné v regióne… Naším cieľom je pomôcť rodinným príslušníkom zvládať každodenné náročné životné situácie.

Prečo by sa podľa teba mali ľudia rozhodnúť zveriť starostlivosť člena rodiny práve k vám? Je niečo navyše čo sa snažíte poskytovať?
Snažíme sa predovšetkým o kvalitu a komplexnosť. Máme kvalifikovaný personál, optimálne materiálno-technické vybavenie a tím ľudí, ktorý má rád svoju prácu a ku klientom pristupuje individuálne. Našou prednosťou je, že sme centrom služieb a klientovi, ktorý potrebuje sociálnu starostlivosť vieme pomôcť vybrať službu s ohľadom na jeho individuálne potreby.

Aké najbližšie plány máš s MsCSS?
Aktuálnym plánom je nadstavba budovy MsCSS. Nadstavbou by sa vytvorilo nové podlažie, zariadenie, ktoré funguje v nájomných priestoroch by sa presunulo do hlavnej budovy, čím by sa zefektívnili prevádzkové náklady a otvorili klientom nové možnosti. Na nadstavbu úzko nadväzujú plány ohľadom revitalizácie dvora s vytvorením bezpečnejšieho a krajšieho priestoru.

Ako riaditeľka sa dennodenne staráš o fungovanie centra. Akou riaditeľkou sa snažíš byť? Čo by mal mať podľa teba dobrý riaditeľ, ktorý má pod sebou svojich zamestnancov?
Dobrý riaditeľ by mal mať nadhľad, schopnosť motivovať, veriť tomu, čo robí. Snažím sa počúvať čo mi zamestnanci hovoria, no zároveň vnímať aj to, čo nepovedali a prečo. Snažím sa skĺbiť nároky zamestnancov a požiadavky klientov.

Táto práca určite vyžaduje veľa energie a času. Ako čerpáš energiu na svoje zamestnanie?
Mám rada hudbu – to je taký môj čistiť myšlienok, čítam a trávim čas so svojou rodinou a priateľmi.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024