Autor: Norika Valúšková

Norika Valúšková

redaktorka

Študentka na FMK UCM v Trnave odbor Masmediálna komunikácia.
Kontakt: norikavaluskova@gmail.com