Žiaci 4.A triedy zo ZŠ Sekule v rámci hodiny vlastivedy navštívili p. Jozefa Bartóka z Moravského Sv. Jána, ktorý má veľkú zbierku papierových makiet hradov, zámkov, kláštorov, kostolov a iných významných budov a to nielen zo Slovenska.

Žiaci, ktorí sa učia históriu Slovenska sa od p. Bartóka dozvedeli veľa zaujímavého o hradoch, prezreli si zbierku obrazov a najviac ich zaujala maketa krajiny s vlačikmi, ktoré jazdili.
P. Bartók bol k deťom veľmi milý a deti odchádzali z návštevy plní dojmov.

Anna Šeniglová

Ďalej: Výstava obrazov Jozefa Bartóka v my caffé.

INAT Rezanie laserom