Júlia Jánošíková, učiteľka fyziky na Gymnáziu, Ul. 1. mája 8 v Malackách, sa v apríli zúčastnila celosvetovej konferencie E2 (Education Exchange) v Paríži, kde sa stretlo viac ako 300 učiteľov z celého sveta, z viac ako 90 krajín, ktorí boli rozdelení do viac ako 50 tímov.

Bola jednou zo štyroch učiteľov, ktorí na konferencii reprezentovali Slovensko. Júlia Jánošíková je už niekoľko rokov zapojená do programu Microsoft Inovative Educator Expert (MIEE), pracuje so svojimi žiakmi na podpore využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese, ale aj v poobedných krúžkoch a preto dostala príležitosť zúčastniť sa tejto konferencie.

Slovenskú delegáciu v Paríži sprevádzala Zuzana Molčanová zo spoločnosti Microsoft Slovensko. Júlia Jánošíková sa zúčastnila na výprave ako Microsoft Innovative Educator Fellow (MIE Fellow). Tento status získavajú pedagógovia zapojení do programu Microsoft Innovative Educator Expert, ktorí dosiahli v rámci programu významné úspechy.

Účastníci konferencii sa zúčastnili praktických workshopov a prednášok v oblasti gamifikácie vyučovania, globálneho vzdelávanie v 21. storočí, programovania, kreativity v triede a mnoho ďalších.

Mali možnosť načerpať inšpirácie priamo z vyučovacieho procesu od učiteľov z celého sveta, ktorí ich prezentovali na Learning Marketplace, čo môžeme nazvať ako výmena skúseností. Skúsenosti a inšpirácie načerpané na konferencii môžu byť použité nie len vo vyučovacom procese.

Účastníci konferencie môžu inšpirovať aj ostatných učiteľov formou webinárov, alebo aktivít počas rôznych konferencií workshopov a otvorených hodín.


.

INAT Rezanie laserom