V tomto školskom roku sme na Spojenej škole sv. Františka Assiského už po siedmykrát zorganizovali jedinečný školský projekt Kumštobranie alebo Aj remeslom sa človek živí. Siedmaci a ôsmaci počas neho dobrodružne spoznávali remeslá a ručné práce.

Hoci Slovensko má dlhú tradíciu v šikovnom spracúvaní rôznych materiálov, mladá generácia tieto skúsenosti a zručnosti nemá a ťažko si ich osvojuje. Preto sme pozvali do školy remeselníkov, ktorí sa snažili ponúknuť žiakom iný pohľad na ručnú tvorbu, a tým rozvíjať ich  pozitívny vzťah k umeniu, kultúre a remeslám  prostredníctvom spracovania odpadových surovín. Žiaci sa zapojili do siedmich remeselných kurzov: výroba domácich rezancov do polievky, háčkovanie, košikárstvo z papiera, šúpoliarstvo, výroba svietnikov z konzerv, recykloart z platových fliaš a vitrážovanie. Výrobky žiakov sú vystavené v škole a budeme ich predávať počas pripravovaného Dňa rodiny.

Sme radi, že aj v tomto roku sme mohli pokračovať v  tradícii, vďaka ktorej získali žiaci nové skúsenosti i zručnosti,  mali radosť z vytvorenia niečoho krásneho a užitočného, čo vzniklo ich vlastnými rukami. V dobe informačných technológií to nie je samozrejmosť.

Text a foto: Spojená škola sv. Františka Assiského


.

INAT Rezanie laserom