Malackých seniorov počas Vianoc potešili žiaci z cirkevnej školy i CVČ

Hoci od Vianoc uplynul mesiac, spomienky na ne sú stále príjemné. Pripomeňme…

Adventný kalendár trošku inak

Koronavírus zmenil životy nás všetkých, v osobnej i pracovnej oblasti. Jednou z noviniek bolo,…

Rovesnícka mediácia v Spojenej škole sv. Františka Assiského

Končí sa školský rok a každý z nás sa rozbehne do sveta, sme totiž…

Remeslami k zručnosti a kreativite žiakov v Malackách

V tomto školskom roku sme na Spojenej škole sv. Františka Assiského už…

Lapková patrola