Končí sa školský rok a každý z nás sa rozbehne do sveta, sme totiž deviataci a máme pred sebou novú etapu života. S láskou budeme spomínať na našu cirkevnú školu a život v nej.

Rozhodli sme sa stať mediátormi, aby sme mohli pomáhať riešiť situácie v triedach, ktoré pripomínajú malé boje a hľadá sa víťaz. Naučili sme sa, že v konflikte nemôžeme hľadať ani víťaza a ani porazeného. Na našej ceste sme pochopili, že najväčším víťazstvom dvoch strán, ktoré spočiatku súperia o „svoju pravdu“ je to, keď dokážu vzájomne porozumieť tomu druhému a nájsť konsenzus.

Dva roky práce na projekte Rovesnícka Mediácia v Škole, sponzorovanom z fondov EÚ Erasmus+, nám dali príležitosť spoznať samých seba a porozumieť vlastným emóciám a tiež emóciám tých druhých. Naučili sme sa klásť otázky a aktívne počúvať, komunikovať v ťažkých situáciách a byť viac empatickí.

V druhom polroku tohto školského roka nás okolnosti súvisiace s pandémiou Covid-19 prinútili prispôsobiť náš pôvodný zámer navštevovať žiakov v triedach a pomáhať im riešiť drobné konflikty. Nakoniec nás spoznali prostredníctvom webkamery na ranných stretnutiach. Sústredili sme svoju pozornosť na prevenciu kyberšikany, pretože tento druh šikany je v poslednom čase veľmi rozšírený pre svoje „výhody anonymity“. Snažili sme sa žiakom priblížiť základné pojmy on-line komunikácie, zásady zverejňovania vlastných údajov a najmä to, čo majú robiť v prípade, keď sa stanú obeťou anonymného útočníka. Našou úlohou bolo byť pre žiakov spojencami, ktorí  ich vypočujú a pomôžu im spojiť sa s kompetentnými ľuďmi a odborníkmi na kyberšikanu.

Naše pôsobenie v škole nekončí, predávame štafetu mladším žiakom z ôsmeho ročníka a spoliehame sa na nich. S vierou, že sa z nich stanú ľudia, ktorí nezištne pomáhajú druhým, im  želáme veľa radosti a úspechov v školskom roku 2020/ 2021.

Samuel Vrlák, Michal Augustovič, Lenka Ježeková, Klárka Trnková, Katka Pavlová, Daniela Osadská, Simona Kordošová, Linda Hrdlovičová, Tereza Látečková a Ema Janečkov


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024