Dospelým autorom i začínajúcim mladým fotografom je otvorená regionálna súťaž Náhlikova Senica 2021. Záhorské osvetové stredisko (ZOS) a mesto Senica vyhlásili jej 61. ročník s termínom uzávierky 31. januára.

Ilustračné foto Senica.sk

Tohtoročná regionálna súťaž je súčasťou 49. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2021. Práce bude hodnotiť odborná porota v kategóriách – dospelí nad 25 rokov, mladí autori od 15 do 25 rokov a autori do 15 rokov.

Súťažné kategórie sú v čiernobielej a farebnej fotografii. Ďalej to sú kategórie bez rozlíšenia veku. Je to kategória cykly a seriály. V tomto ročníku pribudne nová kategória experiment. Tu spadajú diela, ktorými autor hľadá nové prístupy k fotografickému médiu, či skúma podstatu fotografie. Využívať môže presahy do iných médií, alternatívne fotografické techniky a inštalácie,” informoval Tomáš Jurovatý zo záhorského strediska.

Ako ďalej doplnil, hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Fotografie ocenených a odporučených autorov postúpia do krajskej súťažnej výstavy AMFO 2021.

Výstava najlepších prác sa uskutoční od 26. februára do 26. marca 2021 vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska. Propozície s prihláškou sú zverejnené na www.osveta-senica.sk.


.
Toto je čítané

Speváčka LARA MORR vydala novú pieseň S Tebou

S hudobnou novinkou v tomto roku prichádza charizmatická speváčka pochádzajúca z Gbiel,…

BM: Ustekana sobota