Mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom zasadnutí schválilo rozpočet, ktorý počíta s vyplácaním dotácií z Fondu PRO Senica v rovnakej výške, aká bola nastavená v minulom roku, čo predstavuje sumu 140.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová. Žiadosti o dotácie možno podať do konca februára.

foto Senica+

“V minulom roku bolo z dôvodu mimoriadnej situácie zapríčinenej pandémiou ochorenia COVID-19 a výpadkom finančných príjmov samosprávy vyplácanie dotácií zrušené. Nový koronavírus nás síce trápi aj v roku 2021, napriek tomu sa s dotáciami v tomto roku počíta,” uviedla Moravcová.

O poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta môžu právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je mesto a podnikatelia podávať žiadosť do 28. februára. “Žiadosti sa musia týkať podpory na všeobecne prospešné služby alebo verejno-prospešné účely. Ide napr. o tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, ochranu ľudských práv a základných slobôd, vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry, ale aj ďalšie,” informovala mestská hovorkyňa.

V minulom roku, kedy bolo pozastavené vyplácanie dotácií, do stanoveného termínu predložili oprávnené subjekty projekty v celkovej sume 292.338,60 eura. “Projektov do 3000 eur prišlo 86, dohromady žiadali 107.875,60 eura. O dotácie nad 3000 eur, o ktorých rozhoduje mestské zastupiteľstvo, sa uchádzala šestica subjektov, ktorá spolu žiadala 184.463 eur,” doplnila Moravcová.


.
Toto je čítané

Skvelé hudobné obsadenie, kolotoče a výborná atmosféra. Také boli 15. narodeniny Cibula Festu

Holíč privítal tisíce ľudí na už tradičnom Cibula Feste. Na pódiu sa…

20 rokov