Miestne organizácie môžu v Senici požiadať o dotácie

Právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je mesto a fyzické osoby – podnikatelia…

Decká z mesta 1. kampaň