Žiadosť o dotáciu z Fondu PRO Senica možno podať do konca februára

Mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom zasadnutí schválilo rozpočet, ktorý počíta s…

Miestne organizácie môžu v Senici požiadať o dotácie

Právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je mesto a fyzické osoby – podnikatelia…