Mesto z Fondu Pro Senica tento rok rozdelí 80 tisíc eur

Mesto Senica zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotácie z Fondu Pro…

Mesto Senica prerozdelí z fondu a participatívneho rozpočtu 100 000 eur

Z Fondu PRO Senica a cez participatívny rozpočet prerozdelí mesto Senica neziskovým…

Žiadosť o dotáciu z Fondu PRO Senica možno podať do konca februára

Mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom zasadnutí schválilo rozpočet, ktorý počíta s…

Miestne organizácie môžu v Senici požiadať o dotácie

Právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je mesto a fyzické osoby – podnikatelia…

Lapková patrola