Na prelome rokov 2020 a 2021 konfrontovalo v 55. ročníku regionálnej súťaže Výtvarná Senica svoje umenie 30 autorov z okresov Senica a Skalica so 106 výtvarnými dielami.

Časť z nich dostala v súčasnosti možnosť prezentovať sa so svojou najnovšou tvorbou na výstave v Trnave. TASR o tom informovala Jaroslava Slezáková zo Záhorského osvetového strediska v Senici.

foto Záhorské osvetové stredisko Senica

“V Trnave ponúka 21 vystavených diel rozmanitý pohľad na svet. Prostredníctvom výtvarného prejavu podáva 12 vystavujúcich autorov výpoveď o živote, postojoch, svojich pocitoch, predstavách, snoch i realite, ktorú v tomto náročnom období žijeme,” uviedla Slezáková.

Výstava je nainštalovaná v priestoroch Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) a je na nej zastúpená maľba a kresba, z techník akryl, akvarel, tuš a kombinácia kresliarskych techník. Organizátorom výstavy je Záhorské osvetové stredisko v Senici.


.

BM: Ustekana sobota