Pondelok 22. marec patril mladým astronómom, ktorí si preverili svoje vedomosti v regionálnom kole vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach“.

Vzhľadom na situáciu sa aj v tomto roku nemohli stretnúť spoločne v priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici, ale súťaž sa realizovala online formou. Riešitelia mali stanovený časový limit, kedy sa museli popasovať s úlohami z rôznych oblastí astronómie.

Do online formy regionálneho kola sa zapojilo spolu 8 riešiteľov. V prvej kategórii si zmerali svoje vedomosti siedmi účastníci. Do krajského kola postupujú: Samuel Štefeček, Michaela Ivanová a Tobiáš Šrámek. V druhej kategórii bol síce len jeden riešiteľ, Marek Baňárek. Napriek tomu obstál vo svojej kategórii na výbornú, nakoľko stratil pri riešení úloh len jeden bod.

Vyhlasovateľom vedomostnej súťaže je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, jej regionálne kolo organizačne zabezpečili Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici.

Vyhodnotenie:

1. kategória

V prvej kategórii mohli riešitelia dosiahnuť maximálne 48 bodov.

  1. Samuel Štefeček – ZŠ Sobotište – 38 bodov
  2. Michaela Ivanová – ZŠ Sobotište – 35 bodov
  3. Tobiáš Šrámek – ZŠ Sobotište – 33 bodov
  4. Izabela Tomišová – ZŠ Komenského, Senica – 26 bodov
  5. Martina Černeková – ZŠ Sobotište – 18 bodov
  6. Filip Škodáček – ZŠ V. P. Tótha, Senica – 15 bodov
  7. Kristína Černeková – ZŠ Sobotište – 14 bodov

2. kategória

V druhej kategórii bolo možné získať maximálne 57 bodov.

  1. Marek Baňárek – ZŠ Sobotište – 56 bodov

 

Nina Gurínová, Záhorské osvetové stredisko v Senici


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024