Päťdesiatdva ročnú tradíciu postupových súťaží v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník prerušila v uplynulom roku nečakaná pandemická situácia, ktorá neumožnila dokončiť obvodné súťaže ani zorganizovať okresné súťaže pre detské kategórie. O to viac nás teší, že napriek sťaženým podmienkam v školstve i v kultúre, sa nám v júni 2021 podarilo stretnúť a recitátori mali možnosť prezenčnou formou porovnať a konfrontovať svoje umelecké snaženie.

Na okresnej súťaži Hurbanov pamätník sa 18. júna 2021 v ZUŠ v Senici predstavilo 27 recitátorov, ktorí sa nám pokúsili odovzdať posolstvo ukryté vo veršoch básnikov či slovách prozaikov. Odborná porota vedená Mgr. Jaroslavou Čajkovou z nich vybrala osem najlepších. Najvyššie ocenenie získali a v krajskej súťaži Hollého pamätník v Trnave budú za okres Senica v poézii súťažiť detskí recitátori Alexia Báňayová (ZŠ Senica, Komenského ul.), Ema Jurášová (ZUŠ Senica), Natália Zonová (ZŠ s MŠ Cerová) a v próze Sofia Čechovičová (ZŠ Senica, Komenského ul.), Jakub Valášek (ZŠ s MŠ Cerová), Amélia Báňayová a Martin Babušík (ZUŠ Senica). Kategóriu stredoškolákov bude zastupovať Pavlína Praskačová zo ZUŠ v Senici, ktorá zarecituje verše A. S. Puškina Bachčisarajská fontána.

Recitátori skalického okresu sa krásou živého slova mohli potešiť a navzájom konfrontovať svoje interpretačné umenie 22. júna 2021 vo Františkánskom kláštore v Skalici. Do okresnej súťaže Hurbanov pamätník sa zapojilo 28 detí a študentov. Ich úsilie hodnotila odborná porota v zložení Mgr. Eliška Sadíleková, PhDr. Zuzana Ocharovichová, obe z Bratislavy a Mgr. art. Renata Jurčová z Levíc, ktorá ocenila najlepších z nich a do krajskej súťaže Hollého pamätník navrhla vyslať Jakuba Jureňu, Anetu Černú, Adelu Vrbňákovú, všetci zo ZŠ s MŠ v Gbeloch, Simonu Levočovú zo Súkromnej ZŠ v Skalici a Pavlínu Barbaričovú a Adrianu Sojákovú z Gymnázia F. V. Sasinka v Skalici.

Súčasťou oboch okresných súťaží boli hodnotné rozborové semináre, na ktorých sa odborné poroty snažili nabádať recitátorov i pedagógov na premýšľanie o hodnotnej literatúre a umeleckom prednese a boli zdrojom poučenia do ďalšej tvorivej práce v tejto oblasti záujmovej umeleckej činnosti.

Ďakujeme všetkým recitátorom, že si v tomto komplikovanom a náročnom období prednesy pripravili a vstúpili do súťaží, ako aj ich pedagógom za to, že sa deťom a študentom so záujmom a nadšením venujú a pomáhajú im.

Hurbanov pamätník pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci so ZUŠ v Senici a Mestom Skalica. Okresné súťaže finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR v Bratislave, Národné osvetové centrum v Bratislave a Coop Jednota, SD Senica.

Tým, ktorým 53. Hurbanov pamätník priniesol víťazstvo, želáme v krajskej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy veľa šťastia a úspechov.

Jaroslava Slezáková, ZOS Senica


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024