Myšlienka záchrany starej autobusovej búdky U Kutálkov vznikla už dávnejšie – medzi fotografmi Záhorského osvetového strediska, ktorí sem často chodia na plenéry alebo individuálne.

Ako fotografický objekt pôsobila smutne a ponuro v prekrásnom prostredí kopaníc. Stará autobusová „búdka“ neslúži svojmu účelu už pekných pár rokov a prirodzene chátra. Čím je schátranejšia, tým viac priťahuje ľudí urobiť z nej smetisko, spraviť si z nej terč na strieľanie a podobne. Báli sme sa, že o ňu prídeme.

V tomto roku občianske združenie A-foto vypracovalo pilotný projekt a požiadalo TTSK o grant na opravu a rekonštrukciu tohto zaujímavého, a dá sa povedať, že i historického objektu. Finančné prostriedky trnavská župa schválila a nadšenci sa pustili do práce. S láskavým súhlasom starostu obce pána Dušana Horňáka sa mohli začať práce na jej zveľadení. Postupne sa búdka U Kutálkov zmenila na vyhliadkový a informačný bod v krajine, ktorý má slúžiť ako miesto, kde si cyklisti i turisti môžu oddýchnuť, skryť sa pred nepriaznivým počasím, pokochať sa výhľadom na okolité kopce a kopanice, ale sa aj dozvedieť niečo o mieste, kde sa nachádzajú. Okrem informácií o kopaniciach je tu turistická mapa a fotografie kopaníc od RNDr. Ľubice Krištofovej.

Záhorácke rádio 2024 01

Naším cieľom bolo, aby sa toto obľúbené miesto stalo príjemným miestom oddychu pre tých, čo sem chodia s deťmi púšťať šarkanov, lietadielka alebo sa sánkovať a užívať si sneh. Dňa 16. 10. 2021 nadšenci fotografi odovzdali búdku do užívania – symbolicky zástupcovi primátora RNDr. Svetozárovi Štefečkovi, predstaviteľom KST pánom Ing. Jurajovi Kobovi a Jánovi Oravcovi, ale aj miestnym obyvateľom osady U Kutálkov a Černekov.

A čo do budúcna? Táto búdka by mala byť začiatkom budovania náučného chodníka po kopaniciach – po bývalých autobusových zastávkach, z ktorých sa môžu stať mini-infostánky – galérie, útulne a zdroj informácií o tomto nádhernom kraji Bielych Karpát a ich kopaniciach. Ich úlohou bude informovať a viesť k úcte ku krajine, prírode, obyvateľom, tradíciám a kopaničiarskemu spôsobu života. Niektoré osady sú ešte ako časové schránky, v ktorých sa uchoval pôvodný svet kopaníc – architektúra, stodoly, záhrady, sady s pôvodnými odrodami ovocných stromov, ale najmä duše kopaničiarov, vzácnych ľudí, čo dokázali žiť v súlade s prírodou a viedli ťažký, no krásny život. Keďže u nás absentuje etnografický/národopisný výskum týchto kopaníc, ich život sa transformuje do novej podoby, ktorú prinášajú ľudia, čo sa sem prisťahovali a my prichádzame o cenné informácie z histórie tohto kraja.

Dúfajme, že tento malý projekt bude začiatkom niečoho pekného a užitočného. Potešilo nás, že miestni obyvatelia zareagovali priaznivo na náš projekt – dokonca navrhli, že sem nasadia na jar do kvetináča živé kvety. Projekt oslovil aj starostu Vrboviec pána Dušana Eliáša, a tak veríme tomu, že pribudnú ďalšie malé body v krajine kopaníc, ktoré budú slúžiť ľuďom. Zároveň pozývame všetkých, ktorí majú záujem pomôcť a zúčastniť sa ďalšieho zveľaďovania opustených autobusových čakární, na pokračovanie projektu. Prihlásiť sa môžu na adrese zos@zupa-tt.sk alebo zavolať na telefónne číslo 0905 297 374.

Záhorí.sk informovala Ľubica Krištofová zo Záhorského osvetového strediska


.

Lapková patrola