Záhorské osvetové stredisko v Senici pravidelne každoročne vyhlasuje a organizuje regionálnu postupovú súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica s názvom Výtvarná Senica. Súťaž je súčasťou celoštátnej súťažnej výstavy Výtvarné spektrum.

Do 56. ročníka Výtvarnej Senice sa zapojilo 36 autorov so 115 výtvarnými dielami. Zastúpená bola maľba, kresba, grafika, priestorová tvorba i experiment. Odborná porota v zložení doc. akad. maliar Milan Rašla, Mgr. art. Marko Vrzgula a Mgr. art. Peter Žúrek 18. novembra 2021 odborne posúdila predložené výtvarné práce a navrhla organizátorovi udeliť 8 cien a 7 čestných uznaní.

Ocenené a vybrané výtvarné diela bude mať verejnosť možnosť vidieť na výstave, ktorá bude nainštalovaná v sálach ZOS v Senici od 21. 1. do 18. 2. 2022. Na slávnostnej vernisáži budú vyhlásené výsledky súťaže a odovzdané diplomy a ceny najúspešnejším výtvarníkom.

Výstavu Výtvarná Senica finančne podporilo Národné osvetové centrum v Bratislave, ktoré je jej vyhlasovateľom a odborným garantom.

Záhorí.sk informovala Jaroslava Slezáková, Záhorské osvetové stredisko Senica


.

INAT Rezanie laserom