V utorok (22.3.) sa v Dome kultúry v Gbeloch uskutočnila Regionálna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov okresov Senica a Skalica, ktorá je súčasťou 28. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov s názvom „Eniki beniki“.

Jej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Organizátori podujatia Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici, Mesto Gbely a Správa mestského majetku Gbely, spol. s r. o., sa v tomto neľahkom roku tešili veľmi družnému stretnutiu detských folklórnych súborov.

Na súťažnej prehliadke sa predstavili so súťažnými pásmami detské folklórne súbory Brodčánek z Brodského (Detské hry pred Veľkou nocou), Skaličánek zo Skalice (Svadobné hry), Nádej z Kuklova – Smolinského (V Šaštíne na jarmoku) a Juránek z Borského Svätého Jura (Starci na zelách).

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Odborná porota v zložení – predseda poroty doc. Ján Blaho, pedagóg Katedry tanečnej tvorby Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Mgr. art. Lenka Šútorová-Konečná, ArtD., tanečná pedagogička, etnochoreologička, choreografka, pracovníčka Centra tradičnej kultúry v Myjave a pedagogička na Základnej umeleckej škole v Myjave, a Mgr. Peter Obuch, PhD., etnomuzikológ, muzikant a pracovník Centra tradičnej kultúry v Myjave rozhodla, že na Krajskej súťaži detských folklórnych súborov Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje, ktorá sa uskutoční v máji 2022 v Senici, bude náš región reprezentovať s udelením zlatého pásma s postupom detský folklórny súbor Skaličánek zo Skalice s pásmom Svadobné hry. Strieborné pásmo získali bez určenia poradia detské folklórne súbory Brodčánek z Brodského, Juránek z Borského Svätého Jura a Nádej z Kuklova – Smolinského. Pre vedúcich súborov sa v rámci podujatia uskutočnil veľmi hodnotný a podnetný hodnotiaci a rozborový odborný seminár.

Srdečne ďakujeme všetkým účinkujúcim deťom, a osobitne ich vedúcim a pedagógom za ich obetavú prácu pri tohtoročnej zložitej a náročnej príprave detí na súťažnú prehliadku detského folklóru. Úprimné poďakovanie patrí aj spoluusporiadateľom prehliadky Mestu Gbely a Správe mestského majetku Gbely, spol. s r. o., za finančnú podporu a spoluorganizátorsky vynikajúco zvládnutú realizáciu kultúrneho podujatia.

Miroslav Koprla, Záhorské osvetové stredisko Senica


.

Lapková patrola