Po dvoch rokoch, kedy sa vedomostná súťaž „Čo vieš o hviezdach“ konala on-line formou sa mladí nadšenci astronómie stretli v pondelok 28. marca v Záhorskom osvetovom stredisku, aby si preverili svoje vedomosti z oblastívšeobecnej astronómie, astrofyziky, histórie astronómie, slnečnej sústavy, astronomických prístrojov či využitia kozmonautických prostriedkov v astronómii.

Zostavovateľmi otázok a porotcami súťaže boli, úspešná riešiteľka mnohých astronomických súťaží i na medzinárodnej úrovni, Bc. Janka Švrčková a predseda Miestnej organizácie Slovenského zväzu astronómov v Sobotišti RNDr. Svetozár Štefeček.

Do XXXII. ročníka regionálneho kola tejto celoslovenskej postupovej súťaže sa zapojilo jedenásť riešiteľov naprieč všetkými vekovými kategóriami. Z každej kategórie, umiestnení na prvých troch miestach, postupujú do krajského kola, ktoré sa tradične uskutoční koncom apríla v Hlohovci.

Výsledky súťaže

I. kategória okres Senica

 1. miesto – Michaela Ivanová – ZŠ Sobotište
 2. miesto – Samuel Štefeček – ZŠ Sobotište
 3. miesto – Tobias Šrámek – ZŠ Sobotište

II. kategória okres Senica

 1. miesto – Marek Baňárek – ZŠ Sobotište
 2. miesto – neobsadené
 3. miesto – neobsadené

III. kategória okres Senica

 1. miesto – Verena Pekarová – Gymnázium Ladislava Novomeského Senica
 2. miesto – Tereza Šagátová – Gymnázium Ladislava Novomeského Senica
 3. miesto – Pavol Gašpar – Gymnázium Ladislava Novomeského Senica

I. kategória okres Skalica

 1. miesto – Silvia Vávrová – ZŠ Radošovce
 2. miesto – Sofia Bubáková – ZŠ Radošovce
 3. miesto – neobsadené

II. kategória okres Skalica

 1. miesto – Amália Chrenková – ZŠ Radošovce
 2. miesto – neobsadené
 3. miesto – neobsadené

III. kategória okres Skalica – neobsadená

Mgr. Nina Gurínová, Záhorské osvetové stredisko v Senici


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024