V utorok (20.4.) sa v Dome kultúry v Senici konala prvá Školská ekokonferencia v meste. Podujatím sme si pripomenuli Deň Zeme, ktorý sa na celom svete oslavuje 22. apríla. Zámerom podujatia bolo vzdelávať deti a mládež v environmentálnej sfére, prezentovať environmentálne aktivity škôl Senice, žiaci si mohli zdokonaliť svoje rétorické schopnosti a vzájomne sa inšpirovať a motivovať.

Na konferencii mali svoje príspevky:

ZŠ V. Paulínyho-Tótha (Noemi Pupalová/Marco Althuber – Vtáčí ostrov; Krístína Žáková/Nina Mikušovičová – Žabie taxi) pod vedením Mgr. Ondreja Odokienka

ZŠ Komenského (Jakub Kalamen – Príroda v nás a okolo nás) pod vedením Mgr. Hany Kalamenovej

ZŠ Sadová (Ekoaktivity za rok 2021 – Markus Škápik, Tamara Drinková, Linda Vítková) pod vedením Ing. Andrey Trojkovej

Spojená škola v Senici (pani riaditeľka Katarína Kaňová – Zelená škola)

Záhorácke rádio 2024 01

Ako motiváciu do ďalšej práce a zároveň ako odmenu za odvahu postaviť sa pred spolužiakov a porozprávať im o svojich aktivitách, získali všetci prezentujúci so svojimi pedagógmi výlet a exkurziu do Strediska environmentálnej výchovy Dropie v Zemianskej Olči. Všetkým žiakom a pedagógom ďakujeme nielen za prezentácie, ktoré predviedli, ale najmä za aktivity, ktorými chcú prispieť k zlepšeniu životného prostredia, k lepšej informovanosti okolia, a ktorými určite inšpirujú svojich spolužiakov, kamarátov, častokrát aj rodičov, kolegov, aby robili niečo pre našu planétu aj oni. Veríme, že takouto inšpiráciou sa stane aj ekokonferencia, že prezentácií bude každý rok pribúdať a stane sa z nej tradícia, ktorá sa pripojí k množstvu pekných podujatí, ktoré sa konajú pri príležitosti Dňa Zeme v našom meste.

Za spoluprácu a pomoc pri organizácii ďakujeme Mestu Senica, Spoločnému školskému úradu v Senici, Technickým službám Senica a Mestskému kultúrnemu stredisku v Senici.

Anna Stromková, Záhorské osvetové stredisko


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024