Na konci apríla sme sa podujali na zodpovednú úlohu – naučiť deti aký veľký význam má pôda pre človeka a ukázať im, ako sa zakladá kompost. Oslovili nás pani učiteľky zo Základnej školy v Brezovej pod Bradlom so žiadosťou ukázať a vysvetliť deťom zážitkovou formou, čo pôda vlastne je a mali sme zabŕdnuť aj do tajov kompostovania.

Úlohy sa zhostila certifikovaná permakultúrna dizajnérka. Keďže táto téma je obšírna, urobiť výklad piatakom a následne aj druhákom, bola výzva. Využili sme deťom blízku pomôcku – digitálne technológie. Krátke animované video im načrtlo, čo robí s pôdou intenzívna ľudská činnosť, aké to má dopady na úrodu, ale aj na bežný život ľudí a na životné prostredie, a aké to môže mať dopady na našu budúcnosť. Žiaci rozoznávali podľa dotyku, štruktúry, váhy, ale aj vône, rôzne typy pôdy. Povedali sme si, ako inak a šetrnejšie môžeme s pôdou pracovať. A potom sme sa pustili do zakladania kompostu. Triedy dostali za domácu úlohu priniesť si do školy bioodpad z kuchyne, pokosenú trávu, piliny či drevnú štiepku, popol a plastové nádobky. Na dvore utvorili malé skupinky a vrstvili do prinesených nádob rôzny organický materiál podľa informácií, ktoré sa dozvedeli počas prezentácie. Založené komposty budú následne niekoľko týždňov pozorovať či už doma, alebo v škole a na konci školského roka vyhodnotia, čo sa s kompostom za ten čas udialo.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Veríme, že prezentácia bola pre žiakov nielen príjemným spestrením vyučovania, ale do nich zasiala aj semienko zodpovednosti za pôdu, ktorú majú či už doma v záhrade, alebo len v kvetináči na balkóne.

Anna Stromková, Záhorské osvetové stredisko v Senici


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024