Spolu 77 autorov so 176 prácami sa zapojilo do 36. ročníka celoslovenskej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského. Odborná porota vyhodnotila najlepšie práce vo viacerých kategóriách, ocenenia neprofesionálnym autorom poézie a prózy odovzdali v stredu na pôde vyhlasovateľskej Záhorskej knižnice v Senici.

foto Záhorská knižnica

V porovnaní s minulým ročníkom nastal podľa riaditeľky knižnice Silvie Samekovej pokles v počte zaslaných prác vo všetkých kategóriách s jednou výnimkou. Čísla, ako konštatovala, kopírujú aktuálnu celospoločenskú situáciu. “Literárna Senica je svojím spôsobom zrkadlením, odráža náš vzťah k umeniu a literatúre. Ten aktuálny ročník hovorí o obavách, osobných bojoch i o fantázii, ktorá môže predznamenať cestu,” uviedla.

Odborná porota pracovala v zložení Dana Podracká, Daniel Domorák, Dominika Madro a Matej Rumanovský. Odborným garantom súťaže bol spisovateľ Peter Jaroš.

V próze sa na prvých miestach v jednotlivých kategóriách umiestnili Zachariáš Drobňák z Kračúnoviec, Nina Kadáková z Nitry a Ema Jacková z Rimavskej Soboty. Cenu Literárneho informačného centra udelili Sare Benkovej z Viedne. V poézii prvenstvo získali Kamila Lehetová z Košíc, Miriam Mečárová z Topoľčian a Lucia Rybárová z Košíc. Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja si odniesol Daniel Dzurjo z Michaloviec.


.

INAT Rezanie laserom