Literárna Senica Laca Novomeského pozná víťazov svojho 36. ročníka

Spolu 77 autorov so 176 prácami sa zapojilo do 36. ročníka celoslovenskej…

Literárna Senica: Víťazkami sú Petra Štefancová za poéziu a Emma Vičanová za prózu

Rozborovým seminárom autorov s porotou v Záhorskej knižnici v Senici od 10.…