Literárna Senica: Víťazkami sú Petra Štefancová za poéziu a Emma Vičanová za prózu

Rozborovým seminárom autorov s porotou v Záhorskej knižnici v Senici od 10.…

Trnasvke radio – Ranna show