Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba bude mať aj v tomto volebnom období štyroch zástupcov. Okrem už v novembri zvolenej Alžbete Ožvaldovej to budú aj Juraj Štekláč, Simona Petrík a Michal Sabo. Rozhodli o tom v piatok krajskí poslanci.

Zľava: Michal Sabo, Simona Petrík, Juraj Droba, Alžbeta Ožvaldová, Juraj Štekláč, foto BSK

“Počet podpredsedov sa v porovnaní s minulým volebným obdobím nemení a budú mať na starosti dopravu, sociálne veci, životné prostredie a zdravotníctvo. Myslím si, že každý z nich je vo svojej oblasti odborníkom a bude pre kraj prínosom,” skonštatoval Droba.

Za oblasť dopravy bude podobne ako v minulom volebnom období zodpovedať Alžbeta Ožvaldová. Dlhodobo pôsobí ako poslankyňa Zastupiteľstva BSK aj hlavného mesta Bratislava, tri volebné obdobia bola starostkou bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice.

Podpredsedom BSK pre oblasť zdravotníctva bude opäť Juraj Štekláč. Podieľal sa napríklad na zriadení a fungovaní veľkokapacitného očkovacieho centra. Za najväčšie výzvy pokladá prijatú Stratégiu rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK a vybudovanie medicínskeho kampusu na bratislavských Boroch. Osobitý dôraz kladie na strategický rozvoj vidieka a inklúziu sociálne znevýhodnených komunít.

Oblasť sociálnych vecí bude mať po novom na starosti Simona Petrík. Tá sa už viac ako desať rokov venuje najmä sociálnej sfére, rodinnej politike, ale aj rodovej rovnosti a právam žien. Bola tiež poslankyňou Národnej rady SR.

Podpredsedom BSK pre životné prostredie sa stal environmentálny aktivista Michal Sabo. Dlhodobo sa venuje témam voľne pohodeného odpadu, obehového hospodárstva, udržateľnosti a klimatickej zmeny. Bol spoluiniciátorom prvej slovenskej klimatickej petície #klimatapotrebuje.


.

Lapková patrola