Z Fondu PRO Senica a cez participatívny rozpočet prerozdelí mesto Senica neziskovým združeniam a organizáciám ako aj občanom jednotlivcom 100 000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

foto Senica.sk

Mesto dáva priestor uchádzať sa o finančné prostriedky prostredníctvom verejno-prospešných projektov. “V participatívnom rozpočte je už niekoľko rokov vyčlenené pre každý mestský obvod jedno euro na obyvateľa, za ktoré môžu byť v danej časti mesta zrealizované aktivity verejno-prospešného charakteru. Aj tento rok je rozpočtovaná suma zaokrúhlená na 20 000 eur pre päť mestských častí, ktoré kopírujú volebné obvody,” uviedla Moravcová.

Tulaj december 2023

Návrhy na využitie financií môžu obyvatelia podávať prostredníctvom mestských výborov alebo môžu zasielať návrhy individuálne mailom na filip.lackovic@senica.sk do 15. apríla, prípadne ho doručiť v písomnej podobe na informácie mestského úradu. “Občania tak majú možnosť zasielať návrhy alebo podnety na to, čo by chceli vo svojom bezprostrednom okolí dobudovať alebo vylepšiť. Takisto môže ísť o organizáciu spoločenských podujatí na podporu miestnych komunít a aktivít,” informoval zástupca primátora mesta Filip Lackovič.

Rozpočet Fondu PRO Senica pre rok 2023 počíta so sumou 80 000 eur. Do konca februára bolo doručených 93 projektov. Polovica z rozpočtu fondu sa prerozdelí medzi projekty do 3000 eur a druhá polovica medzi projekty, ktorých rozpočet je vyšší ako 3000 eur. Projekty boli prerokované a schválené v jednotlivých komisiách pracujúcich pri Mestskom zastupiteľstve (MsZ) Senica.

Projekty nad 3000 eur schvália poslanci MsZ. Takýchto projektov sa o financie prihlásilo osem. “Tento finančný nástroj umožňuje priamo a veľmi adresne podporiť zmysluplné projekty, a tiež činnosť neziskových organizácií a občianskych združení pôsobiacich na území mesta s rôznym zameraním,” uviedol primátor Martin Džačovský.


.

INAT Rezanie laserom