Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica potvrdila výskyt vtáčej chrípky v katastri obce Petrova Ves. Ochorenie bolo identifikované u voľne žijúceho vtáka nájdeného vo vodnej nádrži Petrova Ves.

ilustračné foto

Infikované pásmo zahŕňa katastrálne územie obce Petrova Ves, Gbely a Letničie, ako aj oblasti v bezprostrednom okolí brehov vodných plôch nachádzajúcich sa v rámci 3 km pásma od miesta nálezu. Chovatelia sú vyzývaní, aby zabezpečili zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov držaných v zajatí.

Obec vyzýva chovateľov, aby zamedzili priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi, najmä s vodnými druhmi. Ak to umožňujú podmienky chovu, je odporúčané držať vtáky vo vnútorných chovných priestoroch, ako aj krmivo a pracovné náradie používané pri starostlivosti o držané vtáctvo.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Vtáčia chrípka je infekčné ochorenie, ktoré postihuje mnohé druhy vtákov. Hoci je prenos vtáčej chrípky z vtákov na ľudí pomerne zriedkavý, môže nastať pri dlhodobom a úzkom kontakte s infikovanými vtákmi.

V súčasnosti platí v oblasti zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov držaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach. Všetci chovatelia sú vyzývaní, aby sledovali oficiálne zdroje informácií a dodržiavali všetky pokyny a odporúčania veterinárnej správy a miestnych úradov.


.

INAT Rezanie laserom