V nadväznosti na nedávne rokovanie sa starostovia obcí ležiacich pri rieke Morava rozhodli spoločne vytvoriť novú organizáciu, ktorá by sa zaoberala ochranou občanov proti komárom.

Napriek tomu, že regulácia výskytu komárov je primárne v kompetencii obcí, robíme maximum, aby sme starostom v tomto „boji“ pomohli.

Očakáva sa, že na vybudovanie a riadenie tejto organizácie budú prizvané obce Stupava, Moravský Svätý Ján, Sekule, Zohor, Male Leváre, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Gajary, Suchohrad, Záhorská Ves a Kostolište.

Ďalšie obce, ktoré by mohli byť oslovené, sú Láb, Jakubov, Malacky, Borský Svätý Jur a Kúty.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Združenie sa bude tvoriť podľa najlepšej praxe získanej počas trojročného obdobia v Bratislave, kde boli vypracované a implementované účinné stratégie ochrany proti komárom.

Práca na návrhu pokračuje a očakáva sa, že finálny materiál bude pripravený na pripomienkovanie začiatkom júna.

Táto iniciatíva je významným krokom v ochrane občanov a prírody pred negatívnymi účinkami komárov a vytvára pevný základ pre efektívne riadenie tejto problematiky na lokálnej úrovni.


.
Toto je čítané

Na brehu Moravy pri Malých Levároch vracajú život mokradiam

Zintenzívnením poľnohospodárskej činnosti a nadmerným obhospodarovaním krajiny najmä po 2. svetovej vojne,…

BM: Ustekana sobota