Volebný okrsok v Kunove je jedným z mnohých zo zoznamu všetkých okrskov v SR, ktoré si vybrala agentúra FOCUS na volebný výskum (exit poll), ktorého cieľom je získať predbežné údaje o výsledkoch volieb ako aj údaje o demograficko-sociálnej štruktúre voličov. Jeho výsledky budú zverejnené až po uzatvorení všetkých volebných miestností.

Volebný výskum FOCUS v okrsku Kunov. Foto: Senica.sk

Realizácia výskumu nebude mať žiadny vplyv na volebný akt a nijakým spôsobom nenaruší prácu volebnej komisie, ani priebeh volieb. Anketári agentúry FOCUS budú oslovovať voličov, ktorí odvolili a budú ich žiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka. Oslovovanie voličov sa uskutočňuje mimo volebnej miestnosti až potom, ako volič odvolí.

Nathaniel Knizkaren 2023

Respondenti sú vyberaní spomedzi voličov náhodne a ich odpovede sú zaznamenávané anonymne. Takýto výskum je plne v súlade s volebným zákonom NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva, uvádza agentúra v informačnom liste, ktorý zaslala predsedom okrskových volebných komisií, samosprávam a Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ktorá svojím uznesením rozhodla, že vykonávanie volebných prieskumov v deň volieb je umožnené mimo volebných miestností.

Účasť na výskume je dobrovoľná. Informuje mesto Senica.


.

Je ok, ak nie si ok BSK