Aktualizované (20.11.) o vyjadrenie primátorky Skalice → Krajskí poslanci schválili (25.10.) Stratégiu rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027, ktorá obsahuje produkty ako senické víno, senický obraz, senická okrúhlica alebo skalická modlitebná reťaz.

foto FB Martin Džačovský

34 560 € za 180 strán viacerých nezmyslov ako senické víno a senická okrúhlica. O čo ide? “Len“ o Stratégiu rozvoja cestovného ruchu na území Trnavského kraja na roky 2023 – 2027, na ktorú sa subjekty odvolávajú pri príprave projektových zámerov a predkladaní žiadostí o nenávratné finančné prostriedky,” kritizuje schválenú stratégiu primátor Senice Martin Džačovský. Ten ako jediný hlasoval proti takto nepresnému dokumentu na zastupiteľstve TTSK.

Schválený dokument uvádza pre oblasť Záhoria aj skalickú modlitebnú reťaz, ktorej dáva potenciál v súvislosti s predajom suvenírov na miestach prvého kontaktu s návštevníkom (TIC, TIK, hotelové recepcie, múzeá ai.)

“Počas mojej dlhoročnej odbornej praxe v Skalici som sa nestretla s typicky regionálnym produktom „Skalická modlitebná reťaz – ručne vyrábaná reťaz zo skalickej korálky“, ktoré uvádza Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na rok 2023 – 2027,” povedala pre Záhorí.sk vedúca oddelenia marketingu a cestovného ruchu v Skalici Renáta Medňanská. O skalickej modlitebnej reťazi podľa našich informácií doteraz nepočuli ani skalickí pamätníci.

“Z pohľadu cestovného ruchu a prezentácie mesta Skalica sa zameriavame na typické produkty ako Skalický trdelník a Skalický rubín. Významné zastúpenie má tiež Skalická vysoká torta, Skalický zázvorník a šumajster,” dodáva Medňanská.

 

Plocha draka Knihy.Zahori

 

Primátor Senice Ďžačovský v utorkovej (14.11.) relácií Okrúhly stôl – po zasadnutí zastupiteľstva na TV SEN naznačoval, že nepresnostiam v uvedenej stratégií mohol predísť Pavol Kalman, ktorý je poslancom na meste, kraji aj predsedom Krajskej organizácie cestovného ruchu TTSK.

S otázkou o chybách v dokumente sme oslovili pána Kalmana, “Finálna verzia stratégie CR je spracovaná na dobrej úrovni. Ja osobne sa s jej znením stotožňujem napriek drobným nedostatkom. Hlavnou charakteristikou dokumentu je jeho otvorenosť, definovanie produktových línií, strategických a špecifických cieľov a možnosť každého účastníka cestovného ruchu čerpať možné EŠIF zdroje pre rozvoj samospráv alebo podnikateľov v CR.” 

 

 

“Za 34.560€ nám povedali, že TOP lokalitou/atraktivitou z celoslovenského, resp. stredoeurópskeho významu je Habánsky mlyn v Sobotišti. Mlyn som navštívil, je krásny, ale je skutočne našou “topkou” regiónu?”, pýta sa primátor Senice.  Kúpele Smrdáky s návštevnosťou viac ako 40-tisíc prenocovaní za rok, Kunovská priehrada ani Googlom ocenený Hrad Branč ↵ sa v danom hodnotení neumiestnili.  Dokument pre potreby rozvoja regiónu vníma Džačovský ako bezpredmetný a premárnenú investíciu.

“Tento rozsiahly materiál prešiel viacerými kontrolami oddelení úradu TTSK, Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj, Oblastnými organizáciami cestovného ruchu, ktoré sú členmi KOCR, Komisiou regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce a verejným prerokovaním – prezentáciou v priestoroch úradu TTSK,” uviedol Pavol Kalman.

“Nemám informácie, že by ktorýkoľvek poslanec TTSK požadoval zmeny v znení dokumentu,” dodáva Kalman.

Podľa našich informácií na tvorbe dokumentu nespolupracovala Turistická informačná kancelária v Skalici ani Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie. Nie je preto vylúčené, že dokument mohol byť vytvorený s prispením generatívnej umelej inteligencie a neprešiel následne dostatočnou kontrolou.

V zastupiteľstve Trnavského kraja sedí aj primátorka Skalice Oľga Luptáková, ktorá sa pri hlasovaní zdržala a primátor Holíča Zdenko Čambal sa hlasovania nezúčastnil.

“Za prijatú stratégiu som nehlasovala práve z toho dôvodu, že sú v ňom určité nepresnosti týkajúce sa miestnych tradícií. Som presvedčená, že dokument v takejto hodnote by určite nemal obsahovať mylné údaje a mal by byť vypracovaný dôkladnejšie. Mrzí ma, že som sa pre pracovné povinnosti nemohla zúčastniť zasadnutia komisie, inak by som na tieto nezrovnalosti poukázala už skorej,” povedala pre Záhorí.sk primátorka Skalice Oľga Luptáková. 


.
Toto je čítané

Medzi Stupavou a Lozornom zrazilo auto tancujúceho chodca

Medzi Stupavou a Lozornom došlo v stredu (24. 4.) večer k zrážke…

BM: Ustekana sobota