Vo štvrtok (18.1.) príslušníci Hasičského a záchranného zboru za asistencie zamestnancov Štátnej ochrany prírody (ŠOP SR) a veterinárnej správy vytiahli zo štrkoviska pri obci Sekule 70 uhynutých jedincov labute veľkej. Informuje o tom Správa CHKO Záhorie na sociálnej sieti.

foto Správa CHKO Záhorie

“Na štrkovisku Oširid pri Sekuliach máme bohužiaľ potvrdenú vtáčiu chrípku,” konštatuje Správa CHKO Záhorie.

 “Máme potvrdený výskyt vtáčej chrípky u voľne žijúceho vtáctva, predovšetkým u kačíc a labutí, preto je dôležité chrániť domácu hydinu pred priamym a nepriamym kontaktom s voľne žijúcim vtáctvom,” uviedol na sociálnej sieti agrorezortu Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR.

Nateraz podľa Bíreša nie je dôvod na paniku. “Vtáčiu chrípku máme pod kontrolou na rozdiel od susedných krajín. Napríklad v Maďarsku či Poľsku sa utrácajú desaťtisíce kusov domácej hydiny,” dodal ústredný riaditeľ ŠVPS SR.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Vtáčia chrípka, známa aj ako aviárna influenza, je vírusové ochorenie postihujúce najmä vtáky. Spôsobuje ho vírus typu A, ktorý môže mať rôzne podtypy. Najčastejšie postihuje divé vodné vtáky, ako sú labute, husi či kačice, a môže sa ďalej šíriť na domáce vtáctvo. Vírus sa šíri predovšetkým priamym kontaktom medzi vtákmi, ale aj prostredníctvom kontaminovanej vody alebo potravy. Infekcia môže mať rôzne formy, od miernych až po veľmi agresívne, často vedúce k úhynu vtákov.


.

Lapková patrola