V súvislosti s vtáčou chrípkou v katastrálnom území obce Sekule vydala Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) v Senici viacero opatrení, týkajúcich sa chovateľov hydiny a vtáctva v obciach nachádzajúcich sa v infikovanom pásme (okruh 3 km od miesta nálezu pozitívneho voľne žijúceho vtáka), ako aj užívateľov poľovných revírov v tejto lokalite.

ilustračné foto Envato Elements / 2ikononova

O prijatých opatreniach informoval týždenník Záhorák MVDr. Tomáš Hurban, riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senica. “Opatrenia sú zamerané predovšetkým na ochranu chovov hydiny a vtáctva držaného v zajatí pred zavlečením nákazy, najmä na zabránenie priameho, alebo nepriameho kontaktu domácej hydiny s voľne žijúcim vtáctvom,” uviedol.

Záhorácke rádio 2024 01

V obciach Sekule, Kúty, Moravský Svätý Ján a Borský Svätý Jur boli do konca uplynulého týždňa povinní vykonať súpis všetkých chovov hydiny a iných vtákov držaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva. Za vykonanie súpisu niesli zodpovednosť starostovia. Chovatelia boli povinní zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov držaných v zajatí. Napríklad dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky držané v zajatí a mali aj všemožne zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi. Voda používaná na napájanie držaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu. Ak je to možné, treba vyhýbať sa miestam, na ktorých sa zvykne obvykle zdržiavať voľne žijúce (najmä sťahovavé vodné) vtáctvo (brehy a blízke okolie štrkovísk, rybníkov, jazier a pod.), aby sa minimalizovalo riziko nepriameho zavlečenia vírusu aviárnej influenzy do domáceho chovu. Chovateľom bola zároveň uložená povinnosť oznamovať na RVPS Senica akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov držaných v zajatí.

Chovatelia nariadenia veterinárov rešpektovali a na obecné úrady nahlasovali počty hydiny vo vlastných chovov. Napríklad v Moravskom Svätom Jáne chovajú 263 sliepok, no v susedných Sekuliach majú na svojich dvoroch dvojnásobok sliepok (540 ks) a chovajú aj morky, husi, holuby, ba aj 40 ks exotických vtákov.


.

INAT Rezanie laserom