Správa CHKO Záhorie a CHKO Malé Karpaty sa aktívne zameriavajú na ochranu obojživelníkov, ktorí čelia masovému úhynu na cestách počas svojich jarných migračných ťahov do oblastí rozmnožovania. Ako protiopatrenie vybudovali zábrany na frekventovanej ceste z Hradišta pod Vrátnom do Brezovej pod Bradlom.

foto Správa CHKO Záhorie

“Obojživelníky patria medzi najohrozenejšie skupiny živočíchov. Z množstva negatívnych vplyvov, ktoré spôsobujú rapídny ústup obojživelníkov, môžeme rátať najmä masové úhyny na dopravných komunikáciách v obdobiach ich migračných ťahov. Z hľadiska masovosti je najnebezpečnejším práve jarný ťah dospelých jedincov zo zimovísk na miesta rozmnožovania. Pre väčšinu obojživelníkov je charakteristická tzv. vernosť miestu, kde sa vyvinuli z vajíčka. Teda sú schopné sa rozmnožovať iba na týchto miestach. Bohužiaľ často musia obojživelníky počas týchto presunov na miesto rozmnožovania prekonať už i vyššie spomínané frekventované cestné komunikácie,” informuje Správa CHKO na svojej facebookovej stránke.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Na vybudovanie zábran poskytla materiál spoločnosť Forbo Siegling s.r.o. z Malaciek. Prenos obojživelníkov cez frekventované cesty zabezpečia dobrovoľníci zo Záchrannej stanice pre voľne žijúce živočíchy Brezová pod Bradlom.


.

INAT Rezanie laserom