Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhlási výberové konania na pozície riaditeľov 17 kultúrnych inštitúcií, ktorých je zriaďovateľom. Ich súčasní riaditelia by mali byť odvolaní k 31. máju.

Odvolanie sa bude týkať aj štyroch riaditeľov kultúrnych inštitúcií v pôsobnosti TTSK na Záhorí – Záhorskej galérie Jána Mudrocha, Záhorského osvetového strediska a Záhorskej knižnice v Senici a Záhorského múzea v Skalici. Župa toto rozhodnutie prijala s cieľom zachovania transparentnosti a kvality, pričom dáva súčasným riaditeľom možnosť, aby po piatich rokoch podali odpočet toho, čo pre kultúru v regióne urobili. Zároveň vytvára priestor pre nich, ako aj pre ostatných kandidátov, aby ponúkli svoje nové vízie a nápady. Všetci riaditelia boli o tejto skutočnosti vopred informovaní.

Záhorácke rádio 2024 01

Výberové konania sa budú konať pod dohľadom odbornej verejnosti, zástupcov Úradu TTSK a Komisie pre kultúru, národnostné menšiny a šport TTSK. Výberové konania budú otvorené aj pre súčasných riaditeľov, ktorí tak môžu úspešne obhájiť svoj mandát.

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.

BM: Ustekana sobota