V pondelok (13.5.) sa v hoteli Bôrik konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti odovzdávania ďakovných listov ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka za vynikajúcu reprezentáciu slovenských vín v zahraničí. Naprázdno neobišlo ani Záhorie, ktoré tu reprezentovalo Vinárstvo Vinpera z Radošoviec.

foto vinpera.sk

Aby slovenskí vinári uspeli v náročných podmienkach svetovej konkurencie, zameriavajú sa už dlhodobo najmä na kvalitu a menej na kvantitu. Toto úsilie im prináša v posledných rokoch ovocie v podobe ocenení na medzinárodných vinárskych výstavách. Za najprestížnejšiu výstavu vo svete sa považuje Vinalies Internationales, ktorej 30. ročník sa konal v marci vo francúzskom Cannes. Zo Slovenska malo na nej zastúpenie až 198 vín od 37 výrobcov, pričom 31 slovenských vinárov si z Cannes odnieslo 74 medailí. Vinárstvo Vinpera z Radošoviec bolo ocenené zlatou medailou za Sauvignon blanc 2023.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Minister Richard Takáč pozval zástupcov ocenených vinárstiev na spoločné stretnutie, aby si uctil ich prácu a ocenil reprezentáciu slovenského vinárstva odovzdaním ďakovných listov. Ministerstvo pôdohospodárstva si uvedomuje zmysel práce vinárov a chce ju podporiť viac, ako tomu bolo doteraz, a to najmä formou podpory propagácie slovenského vinohradníctva a vinárstva a investícií do tohto odvetvia
poľnohospodárstva.

Prítomní vinohradníci a vinári využili príležitosť, aby vysvetlili, s akými problémami sa boria v praxi a v čom Slovensko zlyháva v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ. “Dúfame, že prísľuby podpory a navrhnuté spôsoby riešenia soby riešenia problémov a zjednodušenia procesov budú čoskoro implementované v praxi a našim vinárom sa bude ľahšie dýchať v medzinárodnej konkurencii. Za doterajšie úsilie a dosiahnuté výsledky si to určite zaslúžia,” povedal po stretnutí na Bôriku pre Záhorák Rastislav Ňukovič, majiteľ Vinárstva Vinpera.

Ďalej: Víno z Radošoviec získalo zlatú medailu na prestížnej súťaži vo Francúzsku

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.
Toto je čítané

Lokalita Mláky v Sekuliach sa možno premení na logistický park

Obec Sekule zverejnila na svojom webe ↵ oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu obce…

20 rokov