Rekonštrukčné práce na námestí SNP v Moravskom Svätom Jáne sa začali v pondelok (15.3. 2010). Slávnostná kolaudácia zrekonštruovaného námestia SNP je naplánovaná na piatok 25. 6. 2010 deň pred tradičným Svätojánskym jarmokom. Nové námestie bude stáť 376 839,80 € (cca 11,3 mil. SK). Pozrite si ako bude vyzerať námestie po rekonštrukcii!

Kliknutím na obrázok si môžete podrobnejšie prezrieť plán rekonštrukcie námestia.

Námestie je verejným priestorom v centrálnej polohe obce. Dominantným objektom námestia je kostol. Rekonštrukcia pozostáva z nasledujúcich súborov: úprava povrchu a rekonštrukcia komunikácií, spevnených plôch a chodníkov, dažďová kanalizácia, parkové a sadové úpravy, drobná architektúra a uličný mobiliár, verejné osvetlenie.

Obec Moravský Svätý Ján bola úspešná v troch projektoch, ktoré sú financované z fondov EU. Celkovo ide o viac ako 1,19 miliónov € (cca 35 mil. Sk). Rekonštrukcia námestia je realizovaná z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorý ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie slúži na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja vidieka. Na realizáciu cieľov programu rozvoja vidieka slúžia osi a opatrenia. Rekonštrukcia námestia spadá pod OS 3 a Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb. Celková výška príspevku je 376 839,80 € (cca 11,3 mil. SK) spoluúčasť obce je 5% a úhrada 19% DPH.

Ďaľšie schválené projekty financované z fondov EÚ, ktorých realizácia už začala:
Programu cezhraničnej spolupráce medzi SR a ČR 2007 – 2013
Rozvoj a rekonštrukcia infraštruktúry turizmu medzi obcami Moravský Sv.Ján a Tvrdonice
Celkové oprávnené náklady 562 306,00 € (cca 16,8 mil SK)

Program rozvoja vidieka 2007 – 2013
Opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Dobudovanie štadióna TJ Slavoj s vybudovaním internetovej miestnosti a tréningovej dráhy
Žiadaná výška príspevku 255 850,36 € (cca 7,7 mil SK)

Obec Moravský Svätý Ján bude financovať spoluúčasť na projektoch úverom, s ktorým sa počíta v rozpočte obce.

Pridaj komentár

.

INAT Rezanie laserom