Dožinky v divadle FALANGÍR

Leto bolo mimoriadne náročné i prajné a divadelníci, netradične, ďakujú za úrodu. Netradične preto,…

Trnavské Rádio Radosť počúvať