Pestovanie a predaj zeleniny má v Zohore bohatú históriu

Klimatické i pôdne danosti v obci Zohor vytvorili už v dávnejších dobách vhodné podmienky na…

Spoločenský život v obci Zohor v minulosti

Základom dedinského spoločenstva v záhoráckej  obci Zohor v dávnejšej minulosti boli roľníci, ktorí hospodárili…

BM: Ustekana sobota