Vodohospodári budú revitalizovať tok rieky Morava

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) bude zodpovedný za revitalizáciu vodného toku Morava financovanú…

Vodohospodári začnú odstraňovať nelegálne rybárske búdy pri rieke Morava

V septembri začali pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. (SVP) s ukladaním výziev…

Trnavské rádio Tak akorát 2024