Nočná pôstna púť Železný pútnik z Trstína do Šaštína bude 24. marca

Druhý ročník nočnej pôstnej púte s názvom Železný pútnik ohlásila farnosť Trstín…

Železný pútnik – premiérová nočná púť z Trstína do Šaštína

Na cestu dlhú 38 kilometrov sa vydajú účastníci premiérovej nočnej pôstnej púte…

3D filamenty 2023