Autor: Tadeáš Bílek

Tadeáš Bílek

redaktor rubriky KamVen

Mladý športovozaložený študent SSOŠP Senica.
Kontakt: bilektadeas0@gmail.com

/ Tadeáš Bílek -

23 tipov #KamVen na Záhorí tento víkend

Chcete spropagovať aj vaše podujatie, pošlite nám ho na adresu kamven@zahori.sk a radi ho zaradíme do prehľadu podujatí. Piatok 3.8 Kúcanské krojované hody 2018 20:00 | Za OÚ Hodová beseda…

/ Tadeáš Bílek -

33 tipov #KamVen na Záhorí tento víkend

Chcete spropagovať aj vaše podujatie, pošlite nám ho na adresu kamven@zahori.sk a radi ho zaradíme do prehľadu podujatí.   piatok 25.5 Hurbánek 12:00 | Vinohrady Radošovce Cirkul´art 2018 15:00 |…

/ Tadeáš Bílek -

35 tipov #KamVen na Záhorí tento víkend

Chcete spropagovať aj vaše podujatie, pošlite nám ho na adresu kamven@zahori.sk a radi ho zaradíme do prehľadu podujatí.   piatok 4.5 Vernisáž 16:30 | Štít Kopčany Výstava Ľudový odev na…

/ Tadeáš Bílek -

32 tipov #KamVen na Záhorí tento víkend

Chcete spropagovať aj vaše podujatie, pošlite nám ho na adresu kamven@zahori.sk a radi ho zaradíme do prehľadu podujatí.   piatok 13.4. Deň narcisov 8:00 | Záhorie Thesaurus hebrejských orientálnych melódií…

/ Tadeáš Bílek -

24 tipov #KamVen na Záhorí tento víkend

Chcete spropagovať aj vaše podujatie, pošlite nám ho na adresu kamven@zahori.sk a radi ho zaradíme do prehľadu podujatí.     piatok 6.4. Malá krajská Scénická žatva- krajská súťaž ochotníckych súborov…

/ Tadeáš Bílek -

23 tipov #KamVen na Záhorí tento víkend

Chcete spropagovať aj vaše podujatie, pošlite nám ho na adresu kamven@zahori.sk a radi ho zaradíme do prehľadu podujatí.     piatok 16.2. Skalická Vinotéka Degustácia vína 13:00 | Skalická Vinotéka…

/ Tadeáš Bílek -

17 tipov #KamVen na Záhorí tento víkend

Chcete spropagovať aj vaše podujatie, pošlite nám ho na adresu kamven@zahori.sk a radi ho zaradíme do prehľadu podujatí.   piatok 12.1 Kollárovci 18:00 | KD Rohožník Lístky na koncert sú…