Záhorské osvetové stredisko v Senici, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, sprístupní vernisážou výstavu Výtvarná Senica. TASR o tom informovalo osvetové stredisko.

Súčasťou slávnostného otvorenia výstavy bude odovzdávanie ocenení z 57. ročníka regionálnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica. “Výtvarná Senica 2023 je súčasťou 60. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum,” uviedlo stredisko.

Nathaniel Knizkaren 2023

Do súťaže poslalo svoje diela 34 autorov so 122 výtvarnými prácami. Najpočetnejšie bola zastúpená maľba, nechýbali ani kresba a grafika, priestorová tvorba, insitná tvorba či experiment. Odborná porota v zložení Milan Rašla, Marko Vrzgula a Peter Žúrek z nich vybrala na vystavenie 84 diel a navrhla udeliť 11 cien a šesť čestných uznaní.

Vernisáž sa uskutoční 17. februára o 17.00 h vo výstavných sálach Záhorského osvetového strediska. Výstava bude verejnosti prístupná do 17. marca v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 h. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom výstavy je Národné osvetové centrum v Bratislave.


.

INAT Rezanie laserom