Ste tvoriví? Venujete sa výtvarnému umeniu? Zapojte sa do Výtvarnej Senice 2024!

foto Tomáš Jurovatý

Výtvarná Senica je regionálnou postupovou súťažou a výstavou neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Je súčasťou celoštátnej súťaže a výstavy Výtvarné spektrum. Jej vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. Organizátorom Výtvarnej Senice je Záhorské osvetové stredisko v Senici. Do 58. ročníka regionálnej súťaže sa môžu zapojiť výtvarníci z okresov Senica a Skalica od 2. do 11. januára 2024.

Súťaž je určená mládeži od 15 rokov a dospelým. Jej cieľom je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast autorov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie výtvarnej tvorby. Delí sa na 3 vekové skupiny – autori vo veku od 15 do 25 rokov, autori vo veku nad 25 rokov a autori bez rozlíšenia veku a na kategórie maľba, kresba a grafika, priestorová tvorba. Osobitnými kategóriami (bez rozlíšenia veku) je insitná tvorba, digitálna tvorba a experiment. Odporúčanými témami pre rok 2024 je PORTRÉTKRAJINA, odporúčané témy nie sú povinné. Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti tradičnej ľudovej kultúry, reprodukcie diel, kópie diel iných autorov, záverečné a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním.

Nathaniel Knizkaren 2023

Neprofesionálni výtvarníci sa do Výtvarnej Senice prihlasujú vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra. Formulár bude sprístupnený od 1. januára 2024. Predložené výtvarné práce musia byť realizované v rokoch 2020 až 2024 a doručené do Záhorského osvetového strediska v Senici, Vajanského ul. 19/5. Výtvarné diela môžu obsahovať anotáciu (opis konceptu diela). Maximálny počet výtvarných diel od jedného autora je 5 (spolu vo všetkých kategóriách) a rozmer súťažného diela nesmie presahovať 200 x 150 cm (čistý formát bez rámu). Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube označiť identifikačným štítkom (vygenerovaný systémom po prihlásení) s údajmi: meno, priezvisko, adresa, vek, názov výtvarného diela, rok jeho vzniku, technika, rozmer diela, zaradenie do súťažnej skupiny a kategórie, informáciou o ukončenom výtvarnom vzdelaní alebo štúdiu školy výtvarného zamerania, sídlom regionálneho osvetového zariadenia, do ktorého bola práca prihlásená. Všetky prihlásené výtvarné práce musia byť adjustované, nie je nutné diela rámovať, ak je možné ich zavesiť aj bez rámu. Na každom diele sa musí nachádzať funkčný háčik alebo iný systém, ktorý umožňuje dielo nainštalovať. Odporúča sa diela rámovať bez využitia „klip rámov“.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Súťaž má tri stupne – regionálny, krajský a celoštátny. Na každom stupni bude výtvarné práce hodnotiť odborná porota, ktorá navrhne organizátorom udeliť ceny a čestné uznania a urobí výber prác na výstavu. Do vyššieho kola súťaže postupujú vždy ocenené výtvarné diela.

Vernisáž výstavy Výtvarná Senica 2024 sa uskutoční 9. februára 2024 vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici, pred vernisážou bude odborný seminár. Výstava potrvá do 8. marca 2024.

Propozície súťaže Výtvarná Senica/Výtvarné spektrum nájdete na webe Záhoráckeho osvetového strediska v Senici.

Záhorí.sk informovala Jaroslava Slezáková zo Záhorského osvetového strediska Senica


.

INAT Rezanie laserom